Välkommen till Entreprenörföretagen

Entreprenörföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för plåtslageri, ventilation och stål- och lättbyggnad. Vi erbjuder våra medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.

  • Diskutera Avtal16

    Under hösten och vintern kommer Entreprenörföretagens förhandlingschef, Claes Arenander, att samla in synpunkter från förbundets medlemmar inför den kommande avtalsrörelsen.

    Läs mer

  • Frukostmöten om Skotta säkert

    I höst genomför Entreprenörföretagen en liten turné med frukostmöten för att berätta mer om Skotta säkert för framförallt fastighetsägare, förvaltare, lokalpress och för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar.

    Anmäl dig här