Välkommen till Entreprenörföretagen

Entreprenörföretagen (EPF) ägs av Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och samlar 950 svenska företag i tre branschföreningar:

  • Ni skottar väl säkert?

    Vill du veta mer om vårt licensieringssystem för takskottare? Eller är du kanske intresserad av att gå handledarutbildningen?

    Läs mer om Skotta säkert-kurserna

  • Ny arbetsgivarinformation

    Med anledning av de frågor som har uppstått kring de antal ATK-timmar som ska utges då nationaldagen infaller på en lördag eller en söndag, har vi tagit fram ny information i form av cirkuläret A 2015 01.

    Läs mer (efter inloggning)